Water in de Farmacopee
De Europese Farmacopee (ook wel Pharmacopoeia Europaea of Ph. Eur.) is een officieel handboek met voorschriften voor de farmaceutische industrie. Alle bedrijven moeten zich voor de bereiding van geneesmiddelen houden aan de gestelde eisen in dit Europees vastgelegde document. Daarin is ook aandacht voor de samenstelling van water.

Water in de Farmacopee

Water vormt een belangrijk ingrediënt en hulpmiddel voor geneesmiddelen. De samenstelling van het gebruikte water kan dan ook een grote invloed uitoefenen op de uiteindelijke samenstelling en werking van medicijnen. Daarom worden in de Farmacopee eisen gesteld aan het gebruikte water. Zo is er vastgelegd dat bij de bereiding van geneesmiddelen gebruik moet worden gemaakt van Aqua Purificata oftewel Purified Water (PW). Deze eis geldt zowel voor de bereiding van geneesmiddelen voor mensen als voor dieren.

Altijd voldoende zuiver water

Door gebruik te maken van Purified Water wordt zeker gesteld dat de chemische en microbiologische basis voor de bereiding van de geneesmiddelen altijd aan de gestelde minimale kwaliteitseisen voldoet. Ook voor de analyse van samples is het belangrijk om met zuiver water te werken, zodat de analyse niet wordt beïnvloed. Om deze reden wordt Purified Water ook wel gebruikt in andere laboratoria, die niet direct onder de eisen van de Pharmacopeia werken.
Tevens is Purified Water voorgeschreven als voedingswater voor de productie van Water for Injection (WFI). Hierbij wordt het PW door middel van distillatie verder gezuiverd, zodat het veilig is voor gebruik in injectie- of infuusvloeistoffen.
Lubron Waterbehandeling heeft met de juiste waterbehandeling onder andere verschillende ziekenhuisapotheken voorzien van Purified Water (zie bijvoorbeeld de casus van de Isala Klinieken).

Purified Water maken

Om Purified Water te verkrijgen worden verschillende elementen uit het water (meestal kraanwater) verwijderd. Denk daarbij aan (on)opgeloste deeltjes, organische deeltjes, micro-organismen en mineralen. Purified Water heeft als één van de uitgangspunten een lage geleidbaarheid van <4,3 μS/cm bij 20°C. Dit kan worden gerealiseerd door middel van omgekeerde osmose (RO). Hiermee wordt demiwater van grofweg 10 – 20 μS/cm verkregen. Om aan de eis van <4,3 μS/cm te kunnen voldoen, is een tweede behandeling nodig. Dit kan door middel van CEDI (Continue Electro-De Ionisatie) of een tweede RO stap. De keuze welke techniek toegepast wordt, is onder andere afhankelijk van de uitgangskwaliteit van het ingaande water, de grootte van de installatie en uiteraard wensen, budget en overige randvoorwaarden van de gebruiker. Wij adviseren u graag indien u voor deze keuze staat.