Filtratie
Filtratie
Kleine zwevende deeltjes in het water veroorzaken verstoppingen en schade aan apparaten en leidingen. Dit beïnvloedt de werking en levensduur van alle waterhoudende systemen. Afhankelijk van de samenstelling van het (bron)water en de eisen aan het eindproduct worden verschillende deeltjes uit het water gezuiverd.

Toegepaste technieken

De specialisten van Lubron Waterbehandeling bekijken welke (combinatie van) technieken voor de specifieke situatie het optimale resultaat leveren. Hiervoor worden onder andere filters en technieken voor ontijzeren toegepast. Voor het demineraliseren (ontzouten) van water wordt onder andere omgekeerde osmose ingezet.

Vuilfilters en deelstroomfilters voorkomen dat zwevende deeltjes in het water apparaten en systemen verstoppen of beschadigen. Vuilfilters worden meestal  geplaatst in het toevoerwater van een ontharder of omgekeerde osmose-installatie. Deelstroomfilters worden meestal toegepast in verwarmingssystemen.

Afhankelijk van de toepassing wordt er gebruik gemaakt van vuilfilters (filtratiegraad vanaf 0,2 micron) of deelstroomfilters. Deelstroomfilters zijn verkrijgbaar in filterfijnheden van 1 µm tot 50 µm. Indien noodzakelijk kunnen door middel van magneetinzetten zeer fijne magnetische deeltjes worden opgevangen. Lubron heeft een breed assortiment aan deelstroomfilters tot een capaciteit van 50 m3/uur. Voor specifieke toepassingen kan maatwerk worden ontworpen.

Meer weten?

Neem contact met ons op  Of lees verder over onze uitgebreide dienstverlening.

IJzer en mangaan kunnen apparatuur en systemen aantasten en worden om die reden vaak geminimaliseerd door het water te behandelen. Voor het ontijzeren en ontmanganen van water wordt het (bron)water intensief in contact gebracht met zuurstof. In verschillende deelprocessen, via oxidatie, hydrolyse, kiemvorming en neerslagvorming wordt het ijzer en mangaan uiteindelijk uitgefilterd. In dit proces worden de in het water aanwezige 2-waardige, oplosbare vormen van ijzer en mangaan omgezet in zeer slecht oplosbare vormen. Als gevolg van dit fysisch chemische proces (ook wel bekend als elektrokinetische adsorptie) wordt het mogelijk de ijzer- en mangaandeeltjes te filteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegloeid en gezeefd rivierzand, dat wordt geselecteerd op basis van het aanvoerwater en het gewenste eindresultaat. De eerste neerslag van ijzerhydroxide heeft een positief effect op de verdere neerslagvorming van zowel ijzer als mangaan. In verband met deze katalytische werking moet schoon filterzand enige tijd inlopen voordat het ontijzeren goed op gang komt. Ditzelfde principe geldt voor het ontmanganingproces. De uiteindelijke kwaliteit van het ontijzerd water is afhankelijk van verschillende parameters zoals de pH-waarde (zuurgraad) van het water, de zuurstofconcentratie, het bufferende vermogen van het bronwater, de doorstroomsnelheid en de keuze van het filtermedium.

Lubron heeft een breed assortiment aan standaard installaties voor ontijzeren en ontmanganen met een maximale uurcapaciteit van 80 m3/uur. De specialisten van Lubron geven advies op maat voor de juiste toepassing. Installaties voor grotere capaciteiten worden altijd op maat ontwikkeld.

Meer weten?

Neem contact met ons op  Of lees verder over onze uitgebreide dienstverlening.

DSF 15 SST 10
15 m3/h
DSF 15
15 m3/h
DSF 50
50 m3/h
Folder over waterfiltratie
Het filtreren van vuildeeltjes uit water is de meest elementaire vorm van waterzuivering. Voor zover deze deeltjes zichtbaar zijn, bestaat de zuiveringstechniek uit een langzame doorstroming van het water door een cilindrische tank gevuld met filtermateriaal.

Toepassingen waterbehandeling

Selecteer hieronder uw specifieke toepassing voor meer informatie.

Agro
Horeca
Huis
Industrie
Koel- en ketelwater
Life Sciences & Health
Utiliteitsgebouwen
Become a partner