Disclaimer
Lubron Waterbehandeling B.V. besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker van onze website juiste en volledige informatie te geven. De informatie op onze website is slechts bedoeld als algemene informatie en uitdrukkelijk niet bedoeld als advies.

Gebruik website

Lubron Waterbehandeling B.V. besteedt er de uiterste zorg aan om u als bezoeker van onze website juiste en volledige informatie te geven. De informatie op onze website is slechts bedoeld als algemene informatie en uitdrukkelijk niet bedoeld als advies.

Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen helaas voorkomen en Lubron Waterbehandeling B.V. kan dan ook geen garantie geven met betrekking tot juistheid van de inhoud van onze website.

We verstrekken alleen informatie over producten, diensten en services die door Lubron Waterbehandeling B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling door Lubron Waterbehandeling B.V. worden aangepast.

Aansprakelijkheid

We hebben met grote zorgvuldigheid deze website en teksten gemaakt. We erkennen geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Lubron Waterbehandeling B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welke opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. We zullen er alles aan doen om bovengenoemde te voorkomen of aan te passen. Heeft u een foutje gezien? Stuur een mail naar info@lubron.eu.

Ook zijn we niet aansprakelijk voor de reacties of uitingen die op onze blogs of Social Media plaatsvinden. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheid dan wel rechten of plichten worden ontleend.

We bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u of uw browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Wilt u dat er gegevens worden verwijderd of een wijziging daarvan of inzage hiervan, stuur ons een mail naar info@lubronwaterbehandeling.eu.

Op deze site treft u een aantal links naar andere websites. Lubron Waterbehandeling is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Copyright

Het is niet toegestaan om teksten (artikelen/vlogs/blogs) en/of foto’s van onze site over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Lubron Waterbehandeling B.V.. Deze content is eigendom van Lubron Waterbehandeling B.V. en is beschermd door auteursrecht. U kunt toestemming per mail vragen op info@lubron.eu.