Waterbehandeling Stadskantoor Utrecht
Voor de bevochtigingssecties in de luchtbehandelingskasten van het Stadskantoor Utrecht leverde Lubron de waterbehandelingssystemen, inclusief legionellapreventie.

Voor de bevochtigingssecties in de luchtbehandelingskasten van het Stadskantoor Utrecht leverde Lubron de waterbehandelingssystemen, inclusief legionellapreventie.

Om het werkklimaat in moderne gebouwen optimaal te houden zijn behalve de aankleding, het meubilair, de werkplek en het omgevingsgeluid, ook de temperatuur en de luchtvochtigheid belangrijke factoren.  In centrale luchtbehandelingssystemen wordt de lucht ververst met frisse buitenlucht en worden temperatuur en luchtvochtigheid binnen zekere grenzen gehandhaafd. Voor de handhaving van de luchtvochtigheid wordt naar behoefte water in het centrale systeem verneveld.

Aangezien deze geconditioneerde lucht vervolgens het hele pand in wordt gestuurd, is hygiëne een belangrijke vereiste. Luchtbevochtigingssystemen in grote gebouwen vormen een potentiële bron voor het overdragen van virussen en bacteriën. Door de systemen te voeden met kiem-arm water worden deze gezondheidsrisico’s geminimaliseerd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van omgekeerde osmose.

Daarnaast is waterbehandeling van belang om kalk en de overige mineralen uit het water te halen. Als dat niet gebeurd, zou er via het vocht in de luchtkanalen kalk en mineralen achterblijven, waardoor het systeem langzaam dichtslibt. Met de juiste waterbehandeling wordt de kans op afzettingen en verstoppingen geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd.

Waterbehandeling

Dankzij de eigen ontwerpfaciliteiten van Lubron is het mogelijk gemaakt om in de beperkte opstellingsruimte een compleet systeem te realiseren, bestaande uit een breakunit, waterontharder, omgekeerde osmose-installatie en buffer- en transportvoorziening voor de beide torens van het stadskantoor Utrecht. Zoals altijd verzorgt Lubron ook na ingebruikname van de waterbehandelingsinstallatie het onderhoud van de installatie door de jaren heen.

Legionellapreventie

In verdampende systemen worden aërosolen gevormd, waardoor er risico bestaat op legionella-besmetting. Volgens de geldende wet- en regelgevingen dienen voldoende maatregelen te worden genomen om deze risico’s te beheersen. Juiste waterbehandeling speelt een belangrijke rol bij legionellapreventie.