Isala, een beter-huis met beter water
Er worden hoge eisen gesteld aan de behandelingen en ook aan de waterbehandeling, waaronder de aanmaak van Purified Water (PW) voor onder andere de apotheek.

In Zwolle zijn de Isala-klinieken gebouwd. Het Isala is een beter-huis, in plaats van een ziekenhuis. De kenmerkende organische bouwstijl en de groene omgeving moeten het genezingsproces van patiënten versnellen. De eisen gesteld aan de behandelingen en toepassingen in dit beter-huis zijn ongekend hoog. Zo ook voor de waterbehandeling, waaronder de aanmaak van Purified Water (PW) voor onder andere de apotheek.

Lubron is al sinds begin 2006, in de ontwerpfase van de klinieken, betrokken bij het ontwerp van de waterinstallaties. Zo werd er meegedacht over de eisen aan technische ruimtes waarin de waterbehandelingsinstallatie geplaatst ging worden. Denk daarbij, naast advies over de juiste waterbehandeling, ook aan praktische zaken, zoals de toegankelijkheid van de ruimtes en de beschikbaarheid van aansluitingen. Tot op de dag van vandaag is Lubron nauw betrokken bij de realisatie en instandhouding van de watervoorziening.

RO-unit, CEDI-unit en ontharders

De stoomvoorziening in de Isala-klinieken, de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en de laboratoria maken gebruik van demiwater met een lage geleidbaarheid van <5 μS/cm. Met een Lubron CK10.400LP omgekeerde osmose-installatie wordt 10 m³/h demiwater aangemaakt.

Purified Water

Voor de apotheek (APO) in de Isala-klinieken is Purified Water van < 4,3 μS/cm én demiwater van < 0,1 μS/cm nodig. Purified Water (PW) is een term uit de Pharmacopeia, de standaard waarin de eisen van onder andere water in de geneesmiddelenindustrie zijn gespecificeerd. Dit Purified Water wordt hier vanwege de bijkomende hoge kwaliteitseis van < 0,1 μS/cm gerealiseerd door het RO-water uit de omgekeerde osmose-installatie na te zuiveren door middel van CEDI (Continue Electro-De Ionisatie). Hiervoor is een 3 m³/h Lubron CEDI-unit toegepast.

Voor het algemene gebruik op de hoofdafdelingen van het complex, bijvoorbeeld voor het spoelen van glaswerk in laboratoria, zijn nog drie stuks Lubron CK03.400LP RO-units geïnstalleerd. Hiermee wordt 2,5 m³/h demiwater geproduceerd met een geleidbaarheid van < 5 μS/cm. Alle systemen zijn compleet voorzien van buffertanks en duplex transportsystemen met UV-desinfectie. Hierdoor wordt gegarandeerd dat er geen ongewenste bacteriën in het water komen.

Servicecontract

Door middel van het servicecontract wordt de complete waterbehandelingsinstallatie met de CEDI-unit up-to-date gehouden en onderhouden.